Par mums

Būvuzņēmums SIA “Baltic Construction Company (BCC)” tika dibināts Rīgā, 2008. gadā.

SIA “Baltic Construction Company (BCC)” mērķis ir kvalitatīvi un ātri realizēt dažādas sarežģītības pakāpes būvobjektus, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ievērojot Pasūtītāju vēlmes, projekta nosacījumus un LR likumdošanu.

SIA “Baltic Construction Company (BCC)” komandā ir labākie nozares speciālisti, kuri nepieciešamības gadījumā sniedz Pasūtītājam pamatotus alternatīvos risinājumus, izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas un seko līdzi visām inovācijām.

Katru gadu uzņēmuma darbinieki apmeklē kursus un seminārus Latvijā un ārzemēs.

SIA “Baltic Construction Company (BCC)” ir ļoti liela un pozitīva pieredze gan ģenerāluzņēmēja, gan vadošā apakšuzņēmēja lomā atsevišķo darbu kvalitatīvai izpildē. Ģenerāluzņēmēja statusā “Baltic Construction Company (BCC)” lielāko daļu no būvdarbiem veic pašu spēkiem (sagatavošanas darbi, betonēšanas darbi, vispārceltnieciskie darbi, inženiertīklu izbūve, apdares darbi, labiekārtošana), kas ļauj garantēt Pasūtītājam izpildīto darbu kvalitāti līgumā noteiktajos termiņos.

 

Sazināties ar mums