Marijas iela 5

“Viesnīcas ēkas rekonstrukcija” Marijas iela 5, Rīga

Veiktie būvdarbu apraksts - Vispārceltnieciskie darbi, restaurācijas darbi, apdares darbi, iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi.

Kopējā platība, kurā veikti būvdarbi – 4 145,8 m2

Summa – 4 421 131,35 EUR

Pasūtītājs - SIA “Wisher Enterprise LV” (Elizabetes iela 2, Rīga)


Būvdarbu izpildes laiks - 11
.2015.- 05.2016.

 

 

Share: